เซ็ตภาพที่ดีที่สุดของปี 2020

เราดูแลกันด้วยงาน ด้วยการเอื้อเฟื้อต่อกัน ผลประโยชน์ทางตรงเป็นเม็ดเงินที่กระจายรายได้มาที่นี่ เป็นอาชีพที่เกื้อกูลให้คนในชุมชนได้ช่วยกันหลายหน้าที่ และเป็นผลประโยชน์ทางอ้อม ได้ดูแลกันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น…คือ ที่สุด …เราทำธุรกิจ เพื่อเป็นเครื่องมือนึง ให้เราได้ทำสิ่งดีๆนี้ ให้เกิดขึ้น……เราไม่มีความฝัน แต่เราอยู่กับความจริงที่ทำ…•หมูกะทะที่นี่ อาจจะไม่หรูหราสุดอร่อยแบบร้านอาหาร แต่เราได้เรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อ…แบ่งกันกิน…แบ่งปันและกินด้วยกัน•ป่านนี้เรายังไม่รู้ว่า จะเรียกอาชีพนี้ว่าอะไรแต่รู้ว่า คืออาชีพ…ด้วยรัก และจะรักไปเรื่อยๆ#christmas2020—-ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย กว่าจะได้กินหมูกะทะที่นี่…ชีวิตก็เช่นกัน มันไม่ง่ายแต่อยู่ได้เพราะ….รัก

❤️

#dequarr