About us
104207573_263083721774296_3572158703711479666_o

เราเชื่อว่า การอยู่และเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนผู้ผลิต จะทำให้เกิด #การหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน อันเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างอนาคตของคนรุ่นใหม่ในชุมชนเพื่อสืบทอดมรดกที่ลุงๆป้าๆ ยกให้ ให้มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนพร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่ดี

84189350_263083785107623_8224910598854015767_o

De Quarr กลุ่มคนเล็กๆ ที่มองเห็นและค่อยๆ ขับเคลื่อนงานหัตถกรรมพื้นบ้านในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทย ให้ก้าวสู่ความร่วมสมัยอยู่ในชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ เพื่อเป็นการต่อยอดงานภูมิปัญญาให้เดินไปกับปัจจุบันและอนาคต

104283403_263083728440962_4984897193994609620_o

เรายังคำนึงถึง #การกระจายรายได้ ในหลายๆ ชุมชนอย่างเป็นธรรม เพื่ออยากสร้างความเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนต้นทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เป็นรายได้เลี้ยงชีพ มีอาชีพให้กับลูกหลานในชุมชนอย่างสร้างสรรค์

With Love and Passion

“เมืองไทย ขึ้นชื่อเรื่องงานฝีมือที่ไม่เป็นรองชาติใดในโลกมาอย่างยาวนาน แต่ยังมีเฉพาะกลุ่มคนรุ่นเก่าหรือรุ่นลุงๆป้าๆ ที่ยังทำกันอยู่ จึงทำให้น่าเป็นห่วงว่า #อนาคตจะไปได้ยาวนานขนาดไหน ขณะที่ผู้บริโภครุ่นใหม่ไม่สามารถเข้าถึงงานฝีมือหัตถกรรมดีๆได้เลย และผู้ผลิตก็ไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เช่นกัน…อาจจะมีจำนวนน้อย ที่ยังนิยมและสะสมกันอยู่”

ปัญหาหลัก คือ งานไม่น่าสนใจในภาวะปัจจุบัน หาที่ถูกใจตามเทรนด์สมัยนิยมได้ยาก…และยิ่งนับวันยิ่งทำให้ช่างฝีมือมีจำนวนลดลง กับค่าแรงที่ไม่คุ้มค่าจึงทำให้ภูมิปัญญาบางอย่างค่อยๆหายไป และ #อีกหลายอย่างทยอยหายตามไปกับกาลเวลา อย่างน่าเสียดาย

De Quarr กลุ่มคนเล็กๆ ที่มองเห็นและค่อยๆ ขับเคลื่อนงานหัตถกรรมพื้นบ้านในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทย ให้ก้าวสู่ความร่วมสมัยอยู่ในชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ เพื่อเป็นการต่อยอดงานภูมิปัญญาให้เดินไปกับปัจุบันและอนาคต เรายังคำนึงถึง #การกระจายรายได้ ในหลายๆ ชุมชนอย่างเป็นธรรม เพื่ออยากสร้างความเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนต้นทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เป็นรายได้เลี้ยงชีพ มีอาชีพให้กับลูกหลานในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการต่อยอดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยความพอดี…และเพียงพอ เพื่ออนุรักษ์…และรักษา
 
เราเชื่อว่า การอยู่และเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนผู้ผลิต จะทำให้เกิด #การหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน อันเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างอนาคตของคนรุ่นใหม่ในชุมชนเพื่อสืบทอดมรดกที่ลุงๆป้าๆ ยกให้ ให้มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนพร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่ดี …และการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันจะทำให้สังคมเรามีความสุขและน่าอยู่แน่นอนค่ะ

We aim to be the concept store of a local souvenir shop that full of variety unique and contemporary arts and crafts from local artisans and local designers. We believe that our local handicraft has the identity which is unique and fascination.

Only we just adapt or add some innovative design that sensible to present lifestyle, and consequently create a contemporary local craft in this way, we will be a part of
enhancing the local craft and raising home income along with a quality of life of a local community.

Accordingly, the business and local community will grow together with sustainable.

 De Quarr กิจการเพื่อสังคมในการแก้ปัญหางานหัตถกรรมชุมชนที่กำลังเลือนลางให้กลับมีชีวิตด้วยวิธีการทางธุรกิจควบคู่การต่อยอดด้วยคนรุ่นใหม่และนวัตกรรมทางสังคม

กว่าเครือข่าย 60 ชุมชนทั่วประเทศไทย ร่วมกันสืบสาน ส่งต่อและขับเคลื่อนงานหัตถกรรมสู่สังคมใหม่

Craft de Quarr
33/6 ถนน มูลเมือง ตำบล พระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
+66 894314496