About

De Quarr

กิจการเพื่อสังคมในการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกลุ่มชนชาติพันธุ์ในภาคเหนือและเป็นช่องทางการจำหน่ายให้ชุมชน ซึ่งมีเครือข่ายชุมชนกว่า 200 ชุมชน ทั่วประเทศไทย
โดยมุ่งแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมการสืบทอดงานภูมิปัญญาชุมชนโดยมีธุรกิจเป็นกลไกการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายชุมชนเพื่อการกระจายรายได้และถ่ายทอดทักษะฝีมือ
เราสนับสนุนให้มีการส่งต่อจากวัฒนธรรมจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ รวมทั้งสนับสนุนการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดและใช้วัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Philosophy

ชีวิตสมดุลย์ ด้วย สัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง
ที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เป็นพลังแห่งความสุขที่มอบให้หัวใจอิ่มเอมและผ่อนคลาย

เมื่อได้ค้นหาประสบการณ์ผ่านงานหัตถกรรม สัมผัสกระบวนการภูมิปัญญา เคารพจิตวิญญาณของสังคมพื้นถิ่น
เป็นพลังใจที่สงบแต่เปี่ยมด้วยสุนทรียะ

และเราเชื่อว่า การเชื่อมโยงโลกด้วยศิลปะ
จะเป็นคุณค่าที่มีความหมาย
ที่มอบให้กับชีวิตได้มีแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์ และสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่
ด้วยพลังใจที่สมดุลย์

Vision

ทุกคนสามารถช่วยกันสร้างให้โลกใบนี้ ให้เป็นโลกที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข
ความสนุกผ่านงานศิลปะ ชีวิต มีสุนทรียภาพอย่างไร้พรมแดน

Mission

สร้างสังคมของผู้มีใจรักศิลปะเพื่อเปิดประสบการณ์เติมเต็มความเป็นตัวเอง
ที่ Unique
ศิลปะของทุกคน หัตถกรรมของทุกวันสร้างด้วยมือและหัวใจ
และจิตวิญญาณแห่งภูมิปัญญา
Art and Craft
by Hart by hand

Our Team

Yujarej Somana

Founder
Creative Director

Sakda Yanaroch

Graphic Designer

Jakkrit Thanajak

Product Designer

Panumas Khampan

Administrator


Facebook


Instagram


Line