Home“เราไม่ได้แค่ให้โอกาสแก่คนที่มีโอกาสน้อยกว่าเรา แต่คนที่อยู่ห่างไกลเขาก็ทำหน้าที่ดูแลต้นน้ำ ป่าไม้ให้เรา เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเป็นการต่างตอบแทน ซึ่งกันและกัน เมื่อเขามีรายได้เพิ่มขึ้น ความเป็นอยู่ดีขึ้น เขาก็อยู่ในพื้นที่อย่างมีความสุข ลดปัญหา การทิ้งถิ่นฐานเข้ามาหางานทำในเมือง ให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอด สานต่อภูมิปัญญาที่มีคุณค่า ของเขาต่อไป”อัตลักษณ์ชุมชนมาสร้างเสน่ห์ที่แตกต่างให้กับการจัดงานไมซ์ และสร้างความประทับใจให้นักเดินทางไมซ์ที่มาทำกิจกรรมไมซ์ในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการ คือ “Product MICE Premium” หรือการนำสินค้าและบริการของท้องถิ่นมาต่อยอดและพัฒนาเป็นสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ อาทิ การจัดเลี้ยงอาหาร ของว่าง ของชำร่วย หรือของฝาก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการของชุมชนในพื้นที่

Our Service

Creative & Lifestyle Product

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากต้นทุนวัฒนธรรม ออกแบบต่อยอดเพื่อความสมสมัย
ในไลฟ์ไตล์เทรนด์

Cultural Product
Developer

พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น
และกระบวนการผลิต
จากทรัพยากรและภูมิปัญาไทย

Design and
Branding

ที่ปรึกษาการยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการ
เพื่อส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทย

Our Activity

Product MICE Premium เชียงราย

โครงการยกระดับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงราย เลือกและเฟ้นหาของดีชุมชน สู่อุตสาหกรรมไมซ์ โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. สำนักงานภาคเหนือ ซึ่งทุกกิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคีในจังหวัด เป็ร การจัดงานอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Event โดยมีการคำนวณการลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ที่เกิดจากการจัดประชุมทุกกิจกรรม สามารถลดจำนวน CO2e ได้หลายกิโลกรัมคาร์บอน หรือเทียบเท่ากับปลูกต้นไม้กว่า 2,000 ต้นเลยทีเดียว
2.เทศกาลท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 41 2566
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กิจกรรมคราฟท์ชุมชน ปั้นดิน เพนท์สีดินเผา และขัดเงาด้วยหิน จากชุมชนเหมืองกุง จ.เชียงใหม่
ต๊ะต่อนแบบสนุกสนานต้อนรับความมหัศจรรย์ของเมืองไทยไปด้วยกัน!

เทศกาลท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กิจกรรมคราฟท์ชุมชน ปั้นดิน เพนท์สีดินเผา และขัดเงาด้วยหิน จากชุมชนเหมืองกุง จ.เชียงใหม่
ต๊ะต่อนแบบสนุกสนานต้อนรับความมหัศจรรย์ของเมืองไทยไปด้วยกัน!

เที่ยวคราฟท์สายใต้ เชียงใหม่

FAM Trip พาย้อนรอยตำนานงานช่าง คนปั้นดิน บ้านเหมืองกุง ผ่านเส้นทางแห่งภูมิปัญญา 200 ปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัด FAM Trip ร่วมกับชุมชนบ้านเหมืองกุง ในเส้นทาง“ตำนานงานช่าง : คนปั้นดิน บ้านเหมืองกุง” สายช่างศิลป์แห่งเชียงใหม่ เชื่อมโยงวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาจากหอกลางเวียง วัด สู่อุตสาหกรรมชุมชนที่สืบทอดกันมานานกว่า 200 ปี ณ ชุมชนบ้านเหมืองกุง ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ที่เป็นแหล่งผลิตทั้งน้ำต้น คนโทใส่น้ำดื่ม น้ำหม้อ และหม้อปูรณฆฏะ หรือหม้อดอก ที่ไม่เป็นเพียงแค่แจกันดอกไม้ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ โดยเส้นทางสายนี้ ออกแบบให้เชื่อมโยงจากพิพิธภัณฑ์ – วัด- ชุมชน ภายใต้โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ทรัพย์สิน ททท. โดยความร่วมมือระหว่าง ททท. และกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเหมืองกุง

ตำนานน้ำต้น คนปั้นดิน

“ย้อนรอยหม้อปูรณฆฏะ” ในประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์ล้านนา)
การพลิกฟื้นการกลับมาของหม้อดอกหรือหม้อปูรณฆฏะ หม้อแห่งความอุดมสมบูรณ์ รับปี๋ใหม่แก้ว รังสรรค์และฟื้นฟูหม้อดอกเมือง โดยฝีมือสล่าบ้านเหมืองกุง คนใต้เวียง ผู้ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการปลุกปั้นวัฒนธรรมการใช้หม้อดอกที่สูญหายให้กลับคืนมาในปัจจุบัน พร้อมนิทรรศการ “ตำนานน้ำต้น คนปั้นดิน บ้านเหมืองกุง” งานหัตถกรรมของช่างใต้เวียง ณ วัดต้นเกว๋น จ.เชียงใหม่

Chiang Mai Design Week 2023

ลองมือกับช่าง Local Artisan Workshop – Pottery and Hand Woven Workshop กิจกรรม cool คลู ในงาน Chiang Mai Design Week 2023 ที่เปิดให้ได้ลงมือลองปั้นดินและทอผ้าในสไตล์ร่วมสมัย กับช่างฝีมือท้องถิ่นชาวเชียงใหม่ จากชุมชนเหมืองกุง อ.เมือง และชุมชนแม่ต๋อม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

TENUN Fashion Week ณ ประเทศมาเลเซีย

งานแสดงผลิตภัณฑ์จากต้นทุนวัฒนธรรมภูมิปัญญในประเทศอาเซียน โดย ASEAN Handicraft Promotion & Development Association เพื่อต่อยอดความร่วมมือการค้าระหว่างประเทศ

News

เดอคัวร์

https://www.manoottangwai.com/de-quarr/แบรนด์แฟชั่น จากลูกหลานชาติพันธุ์ แห่งเมืองเชียงใหม่ เชื่อมชุมชน สร้างรายได้ ส่งต่อมรดกรุ่นปู่ย่าสู่สายตาชาวโลก

Ethnic Power

https://readthecloud.co/local-3/เปิดกระเป๋าเรื่องราวของแบรนด์ธุรกิจ เพื่อสังคมที่เก็บรักษาภูมิปัญญาและสร้างรายได้ให้ชนเผ่าhttps://readthecloud.co/local-3/

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

https://www.thaipr.net/exhibition/3214659ปั้นสินค้าดีไซน์สุดเก๋จากรากวัฒนธรรมชนเผ่า ยกระดับคราฟต์ไทยให้ไปไกลสู่ต่างประเทศ

Partner


Facebook


Instagram


Line